1. Cine suntem

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii lushilush.com (”Site”).

Site-ul web lushilush.com aparține și este administrat de către MIR AKSARAY SRL, societate ce poate fi contactată în următoarele moduri:

telefonic: 0040 763 693 105

email: contact@lushilush.com

Cod unic de înregistrare: 39804191

Număr de ordine în registrul comerțului: J40/12311/2018.

2. Ce fel de date personale colectăm și de ce

Accesarea Site-ului implică acceptul dumneavoastră ca datele personale să fie păstrate şi prelucrate de compania către lushilush.com. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile LushiLush sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de LushiLush prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS etc.). MIR AKSARAY SRL este unicul deţinător al informaţiilor colectate de pe acest site. MIR AKSARAY SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi prin vânzare, dezvăluire parţială, sau închiriere. Singurele excepţii de la această regulă sunt expres prevăzute la punctul 4 de mai jos.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării acestuia, cum ar fi datele oferite în cadrul secțiunii de contact/comentarii, abonare la newsletter, creare cont, răspuns oferit unor chestionare.

3. Scopurile prelucrării

Site-ul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru transmiterea de comunicări privind produsele şi serviciile oferite prin intermediul său.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter. În funcţie de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, comandă online), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, e-mail, adresă, CNP, companie etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise în formularul online de comandă.

Pentru dezabonare, folosiți opțiunea de la finalul fiecărui email. Dezabonarea se aplică imediat, fără a mai fi necesare alte acțiuni din partea dumneavoastră.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații:

 • pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor MIR AKSARAY SRL, prin lushilush.com, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;
 • comercializarea online de produse și/sau servicii, incluzând facturarea și livrarea acestora;
 • informarea cu privire la comanda plasată, produsele favorite sau incluse în lista de preferințe sau alertare;
 • transmiterea newsletterelor și a ofertelor ocazionale;
 • optimizarea website-urilor în funcție de datele de trafic;
 • prestarea serviciilor de reclama, marketing și publicitate.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină lushilush.com în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale pentru: administrarea Site-ului, menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui, pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege sau atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către lushilush.com, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea lushilush.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către lushilush.com a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Site-ul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Site către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

6. Cookie-uri

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie, date care sunt stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați acest link.